Gmina Krzemieniewo informuje, że aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą można sprawdzić w internetowym systemie monitoringu suszy rolniczej dla Gminy Krzemieniewo TUTAJ Serwis jest prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Druki wniosków o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można pobrać (załącznik) lub w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie pok. 24.

WAŻNE - szacowaniu podlegają jedynie uprawy z których nie zebrano plonów.

 

 



Załączniki: