Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050/41/2017

Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo położonych w obrębie wsi Krzemieniewo.

Czytaj więcej